"Ook ik help de

SIS-SCHOLEN "

Educatie is een investering, een investering in het kind.
Het is een essentiële bouwsteen voor de toekomst van elk kind. Hierbij spelen wij als ouders een belangrijke rol. Door te investeren in onze kinderen zorgen wij als ouders voor een betere toekomst voor ons nageslacht. Omdat onderwijs niet alleen bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen, maar zorgt ook voor overdracht van zowel maatschappelijke als culturele verworvenheden en stimuleert kinderen om mee te doen in de samenleving. 

Scholen

Om verspreiding van het COVID-19 virus te voorkomen, gelden er extra maatregelen op basisscholen. Naast deze extra maatregelen moet iedereen zich aan de basisregels houden. In het protocol herstart onderwijsproces, van het Ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur (Minowc), staat dat er maximal 12-16 leerlingen per lokaal ontvangen mogen worden. Het probleem hierbij is dat er een tekort is aan lokalen. Vandaar de noodzakelijkheid om de hulp in te roepen aan de Surinaamse samenleving (hetzij ouders, hetzij ex-studenten of willekeurige burgers) om samen te werken aan een betere toekomst voor ons nageslacht door meerdere lokalen te bouwen. Het bouwen van meerdere lokalen zal een goede stap zijn naar effectieve onderwijs in Suriname.

Hoe kunt u doneren?

Doneren kan bij de  volgende banken en op de bankrekeningen.

De Surinaamse Bank

Stichting der islamitische gemeenten in Suriname

Rekeningnummer: 5028604

Contactinformatie

indien u vragen heeft of meer informatie wilt, kunt u op de volgende nummers contant opnemen.

(Graag via whatsApp)

Wantley Sardjo

+597 880 7448

Danny Amatngalim

+597 8605565